Teknolojiyle Birlikte Medya da Değişiyor ve Dönüşüyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, teknolojik gelişmelerle birlikte medyanın pek çok açıdan dikkate değer bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

Yeni Medya Gazeteciler Derneği (YMGD) Başkanı Derya Özaba ve beraberindeki heyet, Rektör Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Medyanın -teknolojinin de hayatın her alanına girmesiyle birlikte- gerek bilgi toplama gerek sunma gerek dil ve anlatım gerekse imaj açısından belirgin değişimler yaşadığını kaydeden Rektör Şahin, “Yaşanan bu çok yönlü değişimin artan bir ivmeyle sürdüğü görülüyor. Artık bilgi ve haber akışına yönelik trafik elektronik ortamda ve saniyelere indirgenebilecek bir hızda ilerliyor. Süreç hem meslek profesyonelleri hem de kullanıcılar için önemli avantajlar içermekle birlikte bir takım riskler de barındırıyor. Özellikle bilginin ve kaynağın doğruluğu gibi kritik hususların önemi giderek artıyor. Bu noktada mesleki örgütlerin yaptığı çalışmaların önemli bir noktada durduğu kanaatindeyiz” dedi.

Ziyaret, çiçek takdiminin ardından, YMGD Başkanı Özaba’nın derneğin kuruluş süreci, yaptığı çalışmalar ve gelecek projeksiyonu hakkında bilgiler vermesiyle tamamlandı.

2075