Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları ve İtiraz Süreci

Akademik Teşvik Ödeneği başvurularına yönelik değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, sonuçlar ATÖSİS Sistemi (https://atosis.aksaray.edu.tr/) içerisinden araştırmacıların kişisel alanlarına yansıtılmıştır.

İlgili Yönetmelik gereğince, başvurusu revize edilen araştırmacıların en geç 03 Şubat 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sonuçlara itiraz edebilmeleri mümkündür. İtirazlar, ATÖSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, araştırmacıların sistem tarafından üretilen itiraz dilekçesini ıslak imzalı olarak taratıp aksarayuniversitesi@aksaray.edu.tr adresine mail olarak ya da Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına elden ulaştırmaları gerekmektedir.