2020 Yılı Akademik Teşvik Süreci

1. Araştırmacılarımızın 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri akademik faaliyetlerine yönelik teşvik başvuruları, 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren https://atosis.aksaray.edu.tr/ adresi üzerinden yapacaklardır.

2. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Usul ve Esaslar, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve sistem kullanım kılavuzu  https://atosis.aksaray.edu.tr/ adresinde yardımcı bilgiler ve formlar bölümünde bulunmaktadır.

3. Araştırmacılarımız teşvik başvurularını Akademik Teşvik Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu bölüm,  anabilim dalı veya anasanat dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yapacaktır.

4. Araştırmacıların akademik teşvik başvurusunda kullanacakları faaliyetlerini YÖKSİS’e girmeleri mevzuat gereğince mecburidir ATÖSİS'te başvuru yapmadan önce YÖKSİS başvurunuzu tamamlayınız. Sistem YÖKSİS başvurunuzu otomatik olarak çekecek ve sadece akademik faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler ATÖSİS aracılığı ile sisteme yüklenecektir.

5. Sistem üzerinden gerçekleştireceğiniz başvurunun geçerli olabilmesi için, başvuru tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak üretilen Araştırmacı Beyan Formu ve YÖKSİS Başvuru Formu'nun yazıcı çıktılarının ıslak imzalı olarak başvuru yaptığınız Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim etmeniz zorunludur.

6. Kongreler için Araştırmacı Tebliğ Beyan Formu doldurmanız gerekmektedir.

7. Başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve bu komisyonların hazırladıkları raporlar bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlük aracılığıyla Rektörlük bünyesinde kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilecektir.

8. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, birimlerden gelen raporları değerlendirerek sonuçları ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacaktır.

9. Araştırmacılar gerek duyulması halinde değerlendirme kurullarının talep edeceği ek açıklama veya kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgili kurullara sunmakla yükümlüdür.

(Yaşanacak teknik sorunlar için destek@abisteknoloji.com.tr adresine mail ile sorununuzu iletebilirsiniz.)

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ BAŞLAMA BİTİŞ
Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları 4.01.2021 14.01.2021
Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi 15.01.2021 19.01.2021
Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi. 20.01.2021 21.01.2021
Başvuruların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi 22.01.2021 27.01.2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı 27.01.2021  
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 28.01.2021 3.02.2021
Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz
İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi 4.02.2021 5.02.2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı 5.02.2021